Gunnera olbrzymia – uprawa i zimowanie

0
9319
Gunnera olbrzymia

Gunnera olbrzymia to okazała, żarłoczna bylina. Warunkiem powodzenia w jej uprawie jest wiele czynników. Składają się na nie tylko zapewnienia jak najlepszych warunków do wzrostu, ale również optymalne warunki do przetrwania karpy gunnery zimą. Aby wzrost gunnery olbrzymiej był prawidłowy i pełny, konieczne jest zapewnienie bardzo żyznego, próchniczego, stale wilgotnego (lub mokrego) podłoża. Najlepszym sposobem, aby uzyskać takie właściwości gleby rodzimej jest wymiana jej na mieszankę torfu, kompostu, obornika bydlęcego lub końskiego oraz piasku oraz  ziemi rodzimej. Przewagę w takiej mieszance stanowić powinien torf lub ziemia kompostowa.

Wymiana polegać będzie na wykopaniu dołu o wymiarach co najmniej 120x120cm i głębokości 80cm i uzupełnieniu go wcześniej wspomnianą mieszanką. Optymalne proporcje komponentów przedstawiają się następująco: ziemia rodzima 20%, torf odkwaszony 30%, obornik 20%, ziemia kompostowa lub kompost 20%, piasek 10%. Tak przygotowana  i nawodniona gleba powinna odstać przynajmniej kilka dni, aż naturalnie osiądzie. Następnie można posadzić sadzonkę zwracając uwagę, aby jej części nadziemne nie były przysypane ziemią wyżej niż poziom podłoża w doniczce, w której rosła dotychczas. Mówiąc krócej poziom podłoża z doniczki musi być na równi z poziomem gruntu. (zbyt głębokie przysypanie młodej sadzonki doprowadzi do jej gnicia).

Gunnera olbrzymia -odpowiednie stanowisko

Miejsce odpowiednie do uprawy gunnery olbrzymiej powinno być zaciszne, słoneczne lub pół cieniste, osłonięte od silnych wiatrów. W pierwszym roku po posadzeniu należy dbać jedynie o stałą wilgotność podłoża i ograniczać rozwój chwastów wokół sadzonki. Ponieważ przygotowane wcześniej podłoże jest bardzo zasobne, nie stosujemy dodatkowego nawożenia w pierwszym roku. Jeśli wzrost przebiega prawidłowo, składniki będą pobierane z gleby i spora część zostanie pobrana w pierwszym roku. Nawożenie pogłówne można zastosować dopiero po rozpoczęciu wzrostu w roku drugim. W kolejnych latach nawozić należy wczesną wiosną, rozsypując wokół karpy duże ilości nawozów organicznych (np. obornik, kompost) i przykrywając je cienką warstwą gleby rodzimej, co zapobiegnie uwalnianiu azotu do atmosfery.

Zimowanie gunnery olbrzymiej

Gunnera olbrzymia
Gunnera olbrzymia

Kolejnym zasadniczym warunkiem do rozwoju gunnery olbrzymiej jest jej odpowiednie zimowanie. Ze względu na to, że jest to gatunek pochodzący z rejonów w klimacie innym niż polski, spoczynek gunnery olbrzymiej odbywa się na nieco innych zasadach, a przez to wymaga specjalnego zaangażowania, aby mógł przebiec prawidłowo. Po pierwszych przymrozkach, kiedy liście gunnery zostaną „ścięte” przez mróz- nie ingerujemy. Dopiero gdy prognozowane są dłuższe spadki temperatur nocą, liście należy odciąć i okryć nimi pąki, aby nie docierały do nich promienie słoneczne.

Kiedy spadki przekraczają -4st C, okrywamy dodatkowo agrowłókniną. Gdy takie i nieco większe mrozy stają się regularne (minimum 4-5 dni pod rząd) całą karpę gunnery olbrzymiej przysypujemy dosyć grubą ok. 50-80cm warstwą suchych liści lub słomy, siana bądź innego organicznego materiału o podobnych właściwościach izolujących (ale niezbyt chłonnego). Przed nadejściem prawdziwej zimy, należy dodać jeszcze jedną dawkę liści, a następnie przykryć cały kopiec włókniną, jutą lub matą słomianą –dopuszcza się okrycie dodatkowo folią bąbelkową w razie bardzo zapowiedzi bardzo surowych mrozów. Przykrycie należy zabezpieczyć, aby nie zostały zniszczone przez wiatry. Zimową okrywę usuwamy dopiero gdy wiosenne temperatury dodatnie się stabilizują, a w razie zapowiedzi krótkotrwałych przymrozków, wystarczy okrycie pąków samą włókniną lub jutą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here